علت صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت

صدای غیرعادی از چرخ‌های جلو می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات مختلف باشد. برخی از این مشکلات جزئی و قابل حل هستند، اما برخی دیگر می‌توانند خطرناک باشند و نیاز به تعمیر فوری دارند.

در اینجا به برخی از علل رایج صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت اشاره می‌کنیم:

۱. مشکل بلبرینگ چرخ:

 • خرابی بلبرینگ چرخ می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق، خرخر یا وزوز از چرخ‌ها شود.
 • این صدا با افزایش سرعت بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی بلبرینگ، می‌توانید چرخ را بچرخانید و به صدای آن گوش دهید. اگر صدای لقی یا خش خش شنیدید، احتمال خرابی بلبرینگ وجود دارد.

۲. مشکل لنت ترمز:

 • ساییده شدن لنت ترمز می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیغ از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام ترمز کردن بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی لنت ترمز، می‌توانید ضخامت آنها را چک کنید. اگر ضخامت لنت‌ها کم باشد، باید تعویض شوند.

۳. مشکل دیسک ترمز:

 • تاب برداشتن یا ساییدگی دیسک ترمز می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا لرزش از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام ترمز کردن بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی دیسک ترمز، می‌توانید به سطح آن نگاه کنید. اگر دیسک تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد، باید تعویض شود.

۴. مشکل پلوس:

 • خرابی پلوس می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا خرخر از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام دور زدن یا شتاب گیری بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی پلوس، می‌توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوت پلوس باشید.

۵. مشکل سیبک فرمان:

 • خرابی سیبک فرمان می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری‌های جاده بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی سیبک فرمان، می‌توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در گردگیر سیبک فرمان باشید.

۶. مشکل بوش طبق:

 • خرابی بوش طبق می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری‌های جاده بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی بوش طبق، می‌توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوش طبق باشید.

۷. مشکل لاستیک:

 • ساییدگی ناهموار لاستیک‌ها، باد نامناسب لاستیک‌ها و آسیب دیدگی لاستیک‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا از چرخ‌ها شود.

۸. مشکل رینگ:

 • تاب برداشتن یا آسیب دیدگی رینگ‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا از چرخ‌ها شود.

۹. مشکل کمک فنر:

 • خرابی کمک فنر می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری‌های جاده بیشتر می‌شود.

راه حل:

 • برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
 • مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می‌تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.

نکات:

 • تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
 • در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت‌های خودرو آسیب برساند.

علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای ناهنجار از چرخ جلو ارائه می‌دهیم:

 • لاستیک‌ها را بررسی کنید: لاستیک‌ها را از نظر ساییدگی ناهموار، آسیب دیدگی و باد مناسب بررسی کنید.
 • رینگ‌ها را بررسی کنید: رینگ‌ها را از نظر تاب برداشتن و آسیب دیدگی بررسی کنید.
 • سیستم تعلیق را بررسی کنید: کمک فنر و فنرها را از نظر نقص یا نشتی بررسی کنید.

در مورد شما، با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از نوع صدا ارائه ندادید، تشخیص دقیق مشکل دشوار است.

صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت ، یکی از مشکلات رایج در اغلب خودروها است. این مشکل حتماً نیاز به عیب یابی و بررسی دارد.

پرسنل مجرب ما در کمترین زمان کنار شما خواهد بود
تعمیرات همراه با گارانتی
همین حالا تماس بگیرید….

خودروداران معمولاً به صداهای غیرعادی خودروی خود بسیار حساس هستند و کوچکترین صدا سبب درگیر شدن ذهن آنها می شود. برخی از صداهای شنیده شده از داخل خودرو ، اصلاً غیرعادی نبوده و نیاز به بررسی ندارد. اما نسبت به وجود برخی از صداها نباید بی تفاوت بود و باید علت مشکل را متوجه شد.

صدای غیرعادی از چرخ‌های جلو می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات مختلف باشد. برخی از این مشکلات جزئی و قابل حل هستند، اما برخی دیگر می‌توانند خطرناک باشند و نیاز به تعمیر فوری دارند.

در اینجا به برخی از علل رایج صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت اشاره می‌کنیم:

۱. مشکل بلبرینگ چرخ:

 • خرابی بلبرینگ چرخ می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق، خرخر یا وزوز از چرخ‌ها شود.
 • این صدا با افزایش سرعت بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی بلبرینگ، می‌توانید چرخ را بچرخانید و به صدای آن گوش دهید. اگر صدای لقی یا خش خش شنیدید، احتمال خرابی بلبرینگ وجود دارد.

۲. مشکل لنت ترمز:

 • ساییده شدن لنت ترمز می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیغ از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام ترمز کردن بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی لنت ترمز، می‌توانید ضخامت آنها را چک کنید. اگر ضخامت لنت‌ها کم باشد، باید تعویض شوند.

۳. مشکل دیسک ترمز:

 • تاب برداشتن یا ساییدگی دیسک ترمز می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا لرزش از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام ترمز کردن بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی دیسک ترمز، می‌توانید به سطح آن نگاه کنید. اگر دیسک تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد، باید تعویض شود.

۴. مشکل پلوس:

 • خرابی پلوس می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا خرخر از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام دور زدن یا شتاب گیری بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی پلوس، می‌توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوت پلوس باشید.

۵. مشکل سیبک فرمان:

 • خرابی سیبک فرمان می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری‌های جاده بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی سیبک فرمان، می‌توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در گردگیر سیبک فرمان باشید.

۶. مشکل بوش طبق:

 • خرابی بوش طبق می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری‌های جاده بیشتر می‌شود.
 • برای بررسی بوش طبق، می‌توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوش طبق باشید.

۷. مشکل لاستیک:

 • ساییدگی ناهموار لاستیک‌ها، باد نامناسب لاستیک‌ها و آسیب دیدگی لاستیک‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا از چرخ‌ها شود.

۸. مشکل رینگ:

 • تاب برداشتن یا آسیب دیدگی رینگ‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا از چرخ‌ها شود.

۹. مشکل کمک فنر:

 • خرابی کمک فنر می‌تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ‌ها شود.
 • این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری‌های جاده بیشتر می‌شود.

راه حل:

 • برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
 • مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می‌تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.

نکات:

 • تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
 • در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت‌های خودرو آسیب برساند.

علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای ناهنجار از چرخ جلو ارائه می‌دهیم:

 • لاستیک‌ها را بررسی کنید: لاستیک‌ها را از نظر ساییدگی ناهموار، آسیب دیدگی و باد مناسب بررسی کنید.
 • رینگ‌ها را بررسی کنید: رینگ‌ها را از نظر تاب برداشتن و آسیب دیدگی بررسی کنید.
 • سیستم تعلیق را بررسی کنید: کمک فنر و فنرها را از نظر نقص یا نشتی بررسی کنید.

در مورد شما، با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از نوع صدا ارائه ندادید، تشخیص دقیق مشکل دشوار است.

یکی از صداهای غیرعادی خودرو ، صدایی است که از قسمت چرخ ها در حین حرکت شنیده می شود. این صدا را نمی توان به طور کلی نشان دهنده بروز مشکل دانست. زیرا ممکن است کاملاً عادی باشد و نشان دهنده مشکل خاصی نباشد. یک تعمیرکار حرفه ای با مشاهده خودرو می تواند به خوبی به وضعیت آن پی برده و از سلامت یا خرابی آن اطمینان حاصل کند.

چنانچه حوصله و وقت کافی برای مراجعه به مکانیکی و تعمیرگاه را ندارید ، می توانید از خدمات مکانیک سیار امداد خودرو برخوردار شوید تا سرویس و تعمیر خودروی شما در محل انجام شود.

مهمترین دلایل صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت

 

 

صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت

 

 

مکانیک خودرو ، چندین دلیل را برای بروز صداهای غیرعادی خودرو درنظر می گیرد :

خرابی کلگی سر پلوس

خرابی کلگی سبب شده که صدای تق تق مانندی از خودرو شنیده شود. با کمی دقت به وضوح می توان متوجه شد که این صدا مربوط به لاستیک ها نبوده و به بدنه ماشین مرتبط است. در چنین شرایطی ، محتمل ترین دلیل ایجاد این صدا را می توان خرابی کلگی سر پلوس خودرو دانست. این صدا را بیشتر در زمان دور زدن ها می توان شنید.

خرابی لنت ترمز

شایع ترین دلیل شنیده شدن صدای غیرعادی از چرخ ها ، خرابی لنت ترمز است. خرابی لنت و یا تمام شدن لنت ها موجب شده که چنین صدایی از قسمت چرخ ها شنیده شود. دلیل صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت را یک مکانیک حرفه ای و مجرب به خوبی متوجه می شود. تمام شدن لنت ترمز موجب عدم کنترل خودرو می شود که می تواند حادثه ساز باشد. برای تعویض لنت باید از لنت ترمزهای مرغوب استفاده نمود.

نقص هرزگرد خودرو

در عیب یابی مشکل صدای غیرعادی از قسمت چرخ های خودرو ، باید هرزگرد را چک نمود. چنانچه دنده های هرزگرد صدمه دیده باشند ، صدای جیر جیر مانندی ایجاد می شود که راننده را از خرابی این قسمت ها مطلع می کند. البته تشخیص علت صدای غیرعادی خودرو ، تنها تخصص مکانیک های ماهر می باشد.

بالانس نبودن چرخ های خودرو ، از دلایل صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت

زمانی که چرخ های خودرو بالانس نباشند، صدای غیرعادی از چرخ ها شنیده می شود. کهنگی قطعات جلوبندی موجب پله شدن لاستیک ها شده که این مسئله موجب بروز صداهایی می شود. برای رفع این مشکل باید جلوبندی خودرو را به دقت بررسی نمود و به بالانس نمودن چرخ ها اقدام کرد. تمامی این اقدامات از خدمات ارائه شده از سوی امدادخودروی امدادجان است.

بالانس نبودن چرخ ها دارای چندین نشانه است که برخی از آنها شامل لرزش فرمان ، ساییده شدن غیریکنواخت لاستیک ها ، عدم کنترل فرمان و ایجاد صدا است. حتماً در اولین فرصت باید به رفع مشکل بالانس نبودن چرخ ها اقدام نمایید. زیرا بالانس نبودن چرخ ها سبب بروز مشکلاتی نظیر سر خوردن لاستیک ها ، تأخیر در عملکرد ترمز ، افزایش مصرف سوخت و … می شود.

تغییرات آب و هوایی ، از دلایل صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت

تغییرات آب و هوایی موجب شده که لاستیک ها به صدا در بیایند. در فصل گرما ، چسبندگی تایرها به زمین افزایش پیدا می کند و این مسئله موجب شده که میزان اصطکاک لاستیک ها با سطح جاده بیشتر شود. در این شرایط ، آسفالت داغ کف جاده تا حدودی بالاتر رفته و صدای غیرعادی از لاستیک ها شنیده می شود.

نو بودن لاستیک ها

اگر لاستیک های خودروی شما نو هستند و در زمان حرکت صدا می دهند ، کاملاً طبیعی بوده و نیازی به بررسی ندارد. این صدا پس از گذشت چندین روز و طی مسافتی حل خواهد شد. بنابراین زمانی باید به بررسی علت صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت بپردازید که لاستیک های شما نو و تازه خریداری شده نباشند.

آیا جنس و سایز لاستیک ها در ایجاد صدای چرخ ها مؤثر هستند ؟

نکته جالب در این ارتباط این است که برخی از برندهای لاستیک ها در حین حرکت صدای بیشتری ایجاد می کنند. دلیل این مسئله ، نامرغوب بودن لاستیک ها نیست و دلیل آن صرفاً مربوط به مواد به کار رفته در ساخت لاستیک ها است.  مدل آج لاستیک ها هم می تواند در ایجاد صدای غیرعادی از چرخ ها مؤثر باشد. لذا در زمان خرید تایرها باید به جنس لاستیک ها و مدل آج های آنها توجه کنید تا احتمال شنیده شدن صدای غیرعادی از چرخ ها را به کمترین مقدار ممکن برسانید.

علاوه بر جنس لاستیک ها ، سایز لاستیک ها هم می تواند دلیل صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت باشد. تغییر ارتفاع لاستیک یا فاق لاستیک ، موجب شده که صدای غیرعادی از تایرها شنیده شود. اگر صدای ایجاد شده سبب آزردگی خاطر شما می شود ، باید لاستیک های خود را به تعمیرکار و یا سرویس کار خودرو نشان دهید تا اقدامات لازم را انجام دهد.

مجموعه امدادجان ، ارائه دهنده خدمات امدادخودرویی از جمله عیب یابی ، سرویس و تعمیرات خودرو می باشد. شما می توانید با تماس با امدادجان ، درخواست تکنسین و یا تعمیرکار کنید تا یک بازدید جامع از خودروی شما داشته باشد و هرگونه ایرادات موجود در آن را رفع نماید.

رفع صدای غیرعادی تایرهای خودرو

برخی گمان می کنند که مشکل صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت نباید بررسی شود. زیرا خطرناک نمی باشد. اما ما توصیه می کنیم که در زمان مواجهه با این مسئله حتماً خودروی خود را به یک مکانیک نشان داده تا با بررسی کلی آن ، از نبود نقص فنی در خودرو اطمینان حاصل کند. امدادجان دارای مکانیک هایی است که تسلط بالایی در عیب یابی و تعمیرات انواع خودروهای ایرانی و وارداتی دارند و به بهترین شکل به رفع ایرادات موجود اقدام می کنند.

علت صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت چیست؟

صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در این مقاله ما به برخی از این موضوعات پرداخته ایم با ما همراه باشید

آیا صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت خطرناک است؟

با توجه به هزینه های بالای تعمیرات خودرو ، صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد حتی اگر برای خودرو شما خطرناک نباشد هم باز ما ما برای صرفه جویی در هزینه تان ، پیشنهاد میکنیم در اسرع وقت تعمیر کنید.

52 دیدگاه دربارهٔ «علت صدا دادن چرخ جلو هنگام حرکت»

 1. سلام خسته نباشید
  آقا من یه پژو پارس دارم هنگام گردش به سمت راست صدای تاق تاق میدهد ،برم گارانتی گفتن پلوس خرابه عوض کردم بازم درست نشد ،میخواستم بببنم مشکل بنظر شما از چی میتونه باشه؟

  1. مدیر محتوا

   سلام و وقت بخیر،

   با توجه به اینکه شما پلوس را تعویض کرده اید و مشکل همچنان ادامه دارد، احتمال خرابی پلوس کم است.

   دلایل احتمالی دیگر برای صدای تاق تاق هنگام گردش به سمت راست عبارتند از:

   مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.

   این صدا هنگام چرخاندن فرمان بیشتر می شود.

   برای بررسی سیبک فرمان، می توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در گردگیر سیبک فرمان باشید.

   مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.

   این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری های جاده بیشتر می شود.

   برای بررسی بوش طبق، می توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوش طبق باشید.

   مشکل سگدست:

   خرابی سگدست می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.

   این صدا هنگام چرخاندن فرمان بیشتر می شود.

   برای بررسی سگدست، می توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا خوردگی در سگدست باشید.

   مشکل کمک فنر:

   خرابی کمک فنر می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.

   این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری های جاده بیشتر می شود.

   برای بررسی کمک فنر، می توانید به دنبال علائمی مانند نشتی یا نشت روغن از کمک فنر باشید.

   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای تاق تاق هنگام گردش به سمت راست ارائه می دهیم:

   لاستیک ها را بررسی کنید: لاستیک ها را از نظر ساییدگی ناهموار، آسیب دیدگی و باد مناسب بررسی کنید.
   رینگ ها را بررسی کنید: رینگ ها را از نظر تاب برداشتن و آسیب دیدگی بررسی کنید.
   در مورد شما، با توجه به اینکه اشاره کردید صدا فقط هنگام گردش به سمت راست اتفاق می‌افتد، احتمال مشکل از سیبک فرمان، بوش طبق، سگدست یا کمک فنر سمت راست بیشتر است.

   توصیه می کنم برای بررسی دقیق تر و رفع مشکل به یک مکانیک مراجعه کنید.

   موفق باشید!

  1. مدیر محتوا

   با توجه به اینکه شما از نوع صدای ناهنجار چرخ جلو سمت شاگرد مطمئن نیستید، تشخیص دقیق مشکل دشوار است.

   با این حال، می توان به چند احتمال اشاره کرد:

   ۱. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای تق تق، خرخر یا وزوز از چرخ ها شود.
   این صدا با افزایش سرعت بیشتر می شود.
   برای بررسی بلبرینگ، می توانید چرخ را بچرخانید و به صدای آن گوش دهید. اگر صدای لقی یا خش خش شنیدید، احتمال خرابی بلبرینگ وجود دارد.
   ۲. مشکل لنت ترمز:

   ساییده شدن لنت ترمز می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیغ از چرخ ها شود.
   این صدا هنگام ترمز کردن بیشتر می شود.
   برای بررسی لنت ترمز، می توانید ضخامت آنها را چک کنید. اگر ضخامت لنت ها کم باشد، باید تعویض شوند.
   ۳. مشکل دیسک ترمز:

   تاب برداشتن یا ساییدگی دیسک ترمز می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا لرزش از چرخ ها شود.
   این صدا هنگام ترمز کردن بیشتر می شود.
   برای بررسی دیسک ترمز، می توانید به سطح آن نگاه کنید. اگر دیسک تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد، باید تعویض شود.
   ۴. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا خرخر از چرخ ها شود.
   این صدا هنگام دور زدن یا شتاب گیری بیشتر می شود.
   برای بررسی پلوس، می توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوت پلوس باشید.
   ۵. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری های جاده بیشتر می شود.
   برای بررسی سیبک فرمان، می توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در گردگیر سیبک فرمان باشید.
   ۶. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   این صدا هنگام عبور از دست اندازها یا ناهمواری های جاده بیشتر می شود.
   برای بررسی بوش طبق، می توانید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوش طبق باشید.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای ناهنجار از چرخ جلو سمت شاگرد ارائه می دهیم:

   لاستیک ها را بررسی کنید: لاستیک ها را از نظر ساییدگی ناهموار، آسیب دیدگی و باد مناسب بررسی کنید.
   رینگ ها را بررسی کنید: رینگ ها را از نظر تاب برداشتن و آسیب دیدگی بررسی کنید.
   سیستم تعلیق را بررسی کنید: کمک فنر و فنرها را از نظر نقص یا نشتی بررسی کنید.
   در مورد شما، با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از نوع صدا ارائه ندادید،

   توصیه می کنم برای بررسی دقیق تر و رفع مشکل به یک مکانیک مراجعه کنید.

   موفق باشید!

 2. سلام من ال ۹۰ دارم. چرخ جلو سمت راننده حین حرکت صدای تق تق میده. دوبار بردم تعمیرکار لاستیک رو باز کردن لنت ترمز رو تمیز کردن گذاشتن جاش. یه مدت خوبه ولی باز شروع میشه. چیکار کنم؟

  1. farahaniemdadjan

   سلام

   با توجه به علائمی که ذکر کردید، احتمال اینکه مشکل از یکی از موارد زیر باشد، زیاد است:

   خرابی یا سایش بلبرینگ های چرخ: اگر بلبرینگ های چرخ خراب یا ساییده شده باشند، ممکن است هنگام حرکت، صدای تق تق ایجاد کنند.
   خرابی یا سایش کاسه چرخ: اگر کاسه چرخ خراب یا ساییده شده باشد، نیز ممکن است هنگام حرکت، صدای تق تق ایجاد کند.
   خرابی یا سایش کمک فنر: اگر کمک فنر خراب یا ساییده شده باشد، نیز ممکن است هنگام حرکت، صدای تق تق ایجاد کند.
   برای اینکه بتوانید مشکل را دقیق تر تشخیص دهید، بهتر است ماشین را نزد یک مکانیک مجرب ببرید. مکانیک می تواند با بررسی ماشین، مشکل را تشخیص دهد و آن را برطرف کند.

   در اینجا چند نکته برای جلوگیری از بروز این مشکل آورده شده است:

   بلبرینگ های چرخ خود را به طور منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید که سالم هستند.
   کاسه چرخ خود را به طور منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید که سالم است.
   کمک فنرهای خود را به طور منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید که سالم هستند.
   امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   در مورد مشکل خاص شما، با توجه به اینکه صدای تق تق فقط در چرخ جلو سمت راننده شنیده می شود، به نظر می رسد که مشکل از خرابی یا سایش بلبرینگ های چرخ یا کاسه چرخ باشد. مکانیک باید با بررسی دقیق تر ماشین، مشکل را تشخیص دهد.

   در اینجا چند مورد خاص که مکانیک باید بررسی کند آورده شده است:

   بلبرینگ های چرخ جلو سمت راننده را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم هستند.
   کاسه چرخ جلو سمت راننده را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم است.
   امیدوارم مشکل ماشین شما هر چه زودتر برطرف شود.

 3. باسین خلیلی

  چرخ جلوی اریزو ۵هنگام چرخیدن وز وز میکنه مخصوصا موقع ورود و خروج از پارکینگ علت چیست؟ممنون

  1. farahaniemdadjan

   سلام

   با توجه به علائمی که ذکر کردید، به نظر می رسد که مشکل از یکی از موارد زیر باشد:

   عدم بالانس لاستیک ها: اگر لاستیک ها به درستی بالانس نباشند، ممکن است هنگام چرخیدن، صدای وز وز ایجاد کنند.
   تخریب یا سایش آج لاستیک ها: اگر آج لاستیک ها تخریب یا ساییده شده باشند، ممکن است هنگام چرخیدن، صدای وز وز ایجاد کنند.
   خرابی یا سایش بلبرینگ های چرخ: اگر بلبرینگ های چرخ خراب یا ساییده شده باشند، ممکن است هنگام چرخیدن، صدای وز وز ایجاد کنند.
   خرابی یا سایش کاسه چرخ: اگر کاسه چرخ خراب یا ساییده شده باشد، ممکن است هنگام چرخیدن، صدای وز وز ایجاد کند.
   برای اینکه بتوانید مشکل را دقیق تر تشخیص دهید، بهتر است ماشین را نزد یک مکانیک مجرب ببرید. مکانیک می تواند با بررسی ماشین، مشکل را تشخیص دهد و آن را برطرف کند.

   در اینجا چند نکته برای جلوگیری از بروز این مشکل آورده شده است:

   لاستیک های خود را به طور منظم بالانس کنید.
   لاستیک های خود را به طور منظم تعویض کنید.
   چرخ های خود را به طور منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید که بلبرینگ ها و کاسه چرخ های آنها سالم هستند.
   امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   در مورد مشکل خاص شما، با توجه به اینکه صدای وز وز فقط هنگام چرخیدن چرخ جلو شنیده می شود، به نظر می رسد که مشکل از عدم بالانس لاستیک ها، تخریب یا سایش آج لاستیک ها، خرابی یا سایش بلبرینگ های چرخ، یا خرابی یا سایش کاسه چرخ باشد. مکانیک باید با بررسی دقیق تر ماشین، مشکل را تشخیص دهد.

   در اینجا چند مورد خاص که مکانیک باید بررسی کند آورده شده است:

   بالانس لاستیک های جلو را بررسی کند.
   آج لاستیک های جلو را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم هستند.
   بلبرینگ های چرخ جلو را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم هستند.
   کاسه چرخ جلو را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم است.
   امیدوارم مشکل ماشین شما هر چه زودتر برطرف شود.

 4. سلام ماشین پراید دارم هنگام ترمز لاستیک سمت شاگرد صدای خرخر میده مثل این میمونه که چیزی گیر کنه صدا بده آیا از لنته یا نه

  1. farahaniemdadjan

   سلام

   بله، احتمال اینکه صدای خرخر هنگام ترمز از لنت ترمز باشد، زیاد است.

   وقتی لنت ترمز تمام شود، ممکن است به دیسک ترمز بچسبد و هنگام ترمز، صدای خرخر ایجاد کند.

   علاوه بر این، اگر لنت ترمز به درستی نصب نشده باشد، یا اگر دیسک ترمز آسیب دیده باشد، نیز ممکن است صدای خرخر ایجاد کند.

   برای اینکه بتوانید مشکل را دقیق تر تشخیص دهید، بهتر است ماشین را نزد یک مکانیک مجرب ببرید. مکانیک می تواند با بررسی ماشین، مشکل را تشخیص دهد و آن را برطرف کند.

   در اینجا چند نکته برای جلوگیری از بروز این مشکل آورده شده است:

   لنت های ترمز خود را به طور منظم تعویض کنید.
   لنت های ترمز خود را به درستی نصب کنید.
   دیسک های ترمز خود را به طور منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید که سالم هستند.
   امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   در مورد مشکل خاص شما، با توجه به اینکه صدای خرخر فقط هنگام ترمز شنیده می شود، به نظر می رسد که مشکل از لنت ترمز باشد. مکانیک باید با بررسی دقیق تر ماشین، مشکل را تشخیص دهد.

   در اینجا چند مورد خاص که مکانیک باید بررسی کند آورده شده است:

   ضخامت لنت های ترمز را بررسی کند.
   نحوه نصب لنت های ترمز را بررسی کند.
   دیسک های ترمز را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم هستند.
   امیدوارم مشکل ماشین شما هر چه زودتر برطرف شود.

 5. سلام
  ماشینم ام وی ام ۵۳۰ هست، هفته قبل لاستیک های جلو رو عوض کردم و کویر تایر سایر ۱۹۵ .. انداختم، از اون موقع هنگام پیچش ۹۰ درجه ای به سمت راست (مثل پیچیدن از خیابان به داخل کوچه سمت راست)، از لاستیک جلو سمت راستی، یک صدای قارت قارت میاد (این صدا از لاستیک سمت چپ یا شنیده نمیشه در پیچش به چپ یا خیلی کمتر گاهی شنیده میشه (خودم نشنیدم اما بچه ها وقتی نشستن میگن اون سمت هم این صدا رو به مقدار کمتر داره گاها)، علتش چیه ؟(در پیچش های با زاویه های بزرگتر از ۹۰ درجه ای هم شنیده نمیشه)

  1. farahaniemdadjan

   سلام

   با توجه به علائمی که ذکر کردید، به نظر می رسد که مشکل از یکی از موارد زیر باشد:

   عدم بالانس لاستیک ها: اگر لاستیک ها به درستی بالانس نباشند، ممکن است هنگام پیچیدن، صدای قارت قارت ایجاد کنند.
   تخریب یا سایش آج لاستیک ها: اگر آج لاستیک ها تخریب یا ساییده شده باشند، ممکن است هنگام پیچیدن، صدای قارت قارت ایجاد کنند.
   خرابی یا سایش بلبرینگ های چرخ: اگر بلبرینگ های چرخ خراب یا ساییده شده باشند، ممکن است هنگام پیچیدن، صدای قارت قارت ایجاد کنند.
   برای اینکه بتوانید مشکل را دقیق تر تشخیص دهید، بهتر است ماشین را نزد یک مکانیک مجرب ببرید. مکانیک می تواند با بررسی ماشین، مشکل را تشخیص دهد و آن را برطرف کند.

   در اینجا چند نکته برای جلوگیری از بروز این مشکل آورده شده است:

   لاستیک های خود را به طور منظم بالانس کنید.
   لاستیک های خود را به طور منظم تعویض کنید.
   چرخ های خود را به طور منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید که بلبرینگ های آنها سالم هستند.
   امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   در مورد مشکل خاص شما، با توجه به اینکه صدای قارت قارت فقط در پیچش به سمت راست شنیده می شود، به نظر می رسد که مشکل از عدم بالانس لاستیک های جلو سمت راست یا تخریب یا سایش آج لاستیک های جلو سمت راست باشد. مکانیک باید با بررسی دقیق تر ماشین، مشکل را تشخیص دهد.

   در اینجا چند مورد خاص که مکانیک باید بررسی کند آورده شده است:

   بالانس لاستیک های جلو سمت راست را بررسی کند.
   آج لاستیک های جلو سمت راست را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم هستند.
   بلبرینگ های چرخ جلو سمت راست را بررسی کند تا مطمئن شود که سالم هستند.
   امیدوارم مشکل ماشین شما هر چه زودتر برطرف شود.

 6. سلام خدمت شما من پژو پارس ۹۹ دارم وقتی گاز میدی با دنده ۱ یادو بعد گازو ول می کنی صدای تق می کنه یا دنده عقب موقعه حرکت سربالایی همین صدارو میده یا یهزره می ری جلو بعد دنده عقب میایی صدا میده می خواستم بپرسم ارچیه ممنون

  1. farahaniemdadjan

   سلام

   با توجه به علائمی که ذکر کردید، به نظر می رسد که مشکل از یکی از موارد زیر باشد:

   لقی دنده های گیربکس: اگر دنده های گیربکس لق باشند، ممکن است هنگام تعویض دنده یا در حین حرکت، صدای تق تق ایجاد کنند.
   تخریب یا سایش دنده های گیربکس: اگر دنده های گیربکس تخریب یا ساییده شده باشند، ممکن است هنگام تعویض دنده یا در حین حرکت، صدای تق تق ایجاد کنند.
   خرابی بلبرینگ های گیربکس: اگر بلبرینگ های گیربکس خراب باشند، ممکن است هنگام تعویض دنده یا در حین حرکت، صدای تق تق ایجاد کنند.
   برای اینکه بتوانید مشکل را دقیق تر تشخیص دهید، بهتر است ماشین را نزد یک مکانیک مجرب ببرید. مکانیک می تواند با بررسی ماشین، مشکل را تشخیص دهد و آن را برطرف کند.

   در اینجا چند نکته برای جلوگیری از بروز این مشکل آورده شده است:

   از تعویض دنده های گیربکس به آرامی و با دقت خودداری کنید.
   از استفاده بیش از حد از دنده عقب خودداری کنید.
   روغن گیربکس را به موقع تعویض کنید.
   امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   در مورد مشکل خاص شما، با توجه به اینکه صدای تق تق در دنده های ۱ و ۲ و عقب شنیده می شود، به نظر می رسد که مشکل از لقی دنده های گیربکس یا تخریب یا سایش دنده های گیربکس باشد. مکانیک باید با بررسی دقیق تر ماشین، مشکل را تشخیص دهد.

 7. با سلام و عرض ادب
  من مزدا نیو ۳ دارم، یک صدایی شبیه صدای هلیکوپتر از سرعت ۴۰ کیلومتر به گوش میرسه و در سرعت ۶۰-۷۰ بیشترین صدا شنیده میشه و تو سرعت حدود ۱۰۰ صداش کمتر میشه. می خواستم بپرسم علتش از چی میتونه باشه؟

  1. مدیر محتوا

   سلام و وقت بخیر،

   صدای شبیه هلیکوپتر در مزدا نیو 3 شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل لاستیک ها:

   ساییدگی ناهموار لاستیک ها: اگر لاستیک ها به طور ناهموار ساییده شده باشند، می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   آسیب دیدگی لاستیک ها: اگر لاستیک ها آسیب دیده باشند، مثلاً اگر باد کرده باشند یا ترک خورده باشند، می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   عدم تنظیم باد لاستیک ها: اگر باد لاستیک ها کم یا زیاد باشد، می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۲. مشکل رینگ ها:

   تاب برداشتن رینگ ها: اگر رینگ ها تاب برداشته باشند، می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   آسیب دیدگی رینگ ها: اگر رینگ ها آسیب دیده باشند، مثلاً اگر خم شده باشند یا ترک خورده باشند، می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۳. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا خرخر از چرخ ها شود.
   ۴. مشکل سیستم ترمز:

   ساییدگی لنت ترمز: اگر لنت ترمز ساییده شده باشد، می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   گیر کردن لنت ترمز: اگر لنت ترمز گیر کرده باشد، می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۵. مشکل گیربکس:

   مشکلات یاتاقان ها: خرابی یاتاقان های گیربکس می تواند باعث ایجاد صدای زوزه از گیربکس شود.
   مشکلات دنده ها: خرابی دنده های گیربکس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از گیربکس شود.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای شبیه هلیکوپتر از مزدا نیو 3 ارائه می دهیم:

   لاستیک ها را بررسی کنید: لاستیک ها را از نظر ساییدگی ناهموار، آسیب دیدگی و باد مناسب بررسی کنید.
   رینگ ها را بررسی کنید: رینگ ها را از نظر تاب برداشتن و آسیب دیدگی بررسی کنید.
   بلبرینگ چرخ را بررسی کنید: بلبرینگ چرخ را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید.
   سیستم ترمز را بررسی کنید: لنت ترمز را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. همچنین، لنت ها را از نظر گیر کردن بررسی کنید.
   گیربکس را بررسی کنید: برای بررسی گیربکس، بهتر است به یک مکانیک مراجعه کنید.
   در مورد شما، با توجه به اینکه اشاره کردید صدا در سرعت های خاص بیشتر می شود، احتمال مشکل از لاستیک ها یا رینگ ها بیشتر است.

   توصیه می کنم برای بررسی دقیق تر و رفع مشکل به یک مکانیک مراجعه کنید.

   موفق باشید!

   همچنین، می توانید از یک دستگاه دیاگ برای بررسی ایرادات احتمالی خودرو استفاده کنید.

 8. سلام من تیبا دارم هنگام رانندگی صدای خرخر شبیه کشیده شدن چیزی ولی یکنواخت از سمت راننده چرخ جلو میاد با ترمز کردن کم یا زیاد نمیشه دیسک یکم سایش داشته قبلا و لنت رو هم سمباده زدم چون یکم بزرگ بود ولی درست نشد

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   با توجه به توضیحات شما، به نظر می رسد مشکل از بلبرینگ چرخ جلو راننده باشد. خرابی بلبرینگ می تواند باعث ایجاد صدای خرخر شبیه کشیده شدن چیزی از چرخ ها شود. این صدا با ترمز کردن تغییر نمی کند و در سرعت های مختلف قابل شنیدن است.

   راه حل:

   برای رفع مشکل، باید بلبرینگ چرخ جلو راننده را تعویض کنید.
   برای تعویض بلبرینگ، باید به یک مکانیک مراجعه کنید.
   نکات:

   تا زمانی که بلبرینگ تعویض نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   رانندگی با بلبرینگ خراب می تواند خطرناک باشد و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر مشکل بلبرینگ، موارد دیگری نیز می تواند باعث ایجاد صدای خرخر از چرخ ها شود:

   ساییدگی دیسک ترمز: اگر دیسک ترمز ساییده شده باشد، می تواند باعث ایجاد صدا شود. در این صورت، باید دیسک ترمز را تعویض کنید.
   کیفیت پایین لنت ترمز: اگر لنت ترمز کیفیت پایینی داشته باشد، می تواند باعث ایجاد صدا شود. در این صورت، باید لنت ترمز را با یک لنت با کیفیت تر تعویض کنید.
   مشکلات پلوس: خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا خرخر از چرخ ها شود.
   در مورد شما، با توجه به اینکه اشاره کردید دیسک ترمز سابقه سایش داشته و لنت ها را سمباده زده اید، احتمال مشکل از دیسک ترمز نیز وجود دارد.

   توصیه می کنم برای بررسی دقیق تر و رفع مشکل به یک مکانیک مراجعه کنید.

   موفق باشید!

 9. وقت بخیر من تیبا ۹۶ دارم هنگام رانندگی صدای خرخر شبیه کشیده شدن چیزی ولی یکنواخت از سمت راننده چرخ جلو میاد با ترمز کردن کم یا زیاد نمیشه دیسک یکم سایش داشته قبلا و لنت رو هم سمباده زدم چون یکم بزرگ بود ولی درست نشد

  1. مدیر محتوا

   با سلام و وقت بخیر،

   صدای خرخر شبیه کشیده شدن چیزی از سمت چرخ جلو راننده تیبا شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم:

   ۱. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می‌تواند باعث ایجاد صدای خرخر از چرخ ها شود.
   بلبرینگ ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۲. مشکل لنت ترمز:

   اگر لنت ترمز به طور کامل با دیسک ترمز درگیر نشود، می تواند صدا ایجاد کند.
   لنت ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند و به مرور زمان ساییده شده و صدا ایجاد کنند.
   ۳. مشکل دیسک ترمز:

   تاب برداشتن یا ساییدگی دیسک ترمز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   زنگ زدگی یا خوردگی دیسک ترمز نیز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۴. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا خرخر از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   سیبک فرمان در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۶. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   بوش طبق در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای خرخر از چرخ جلو راننده تیبا ارائه می دهیم:

   بلبرینگ چرخ را بررسی کنید: بلبرینگ چرخ را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر بلبرینگ خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   لنت ترمز را بررسی کنید: لنت ها را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. اگر لنت ها تمام شده باشند، باید آنها را تعویض کنید.
   دیسک ترمز را بررسی کنید: دیسک ترمز را از نظر تاب برداشتن یا ساییدگی بررسی کنید. در صورت وجود مشکل، دیسک ترمز باید تعویض شود.
   پلوس را بررسی کنید: پلوس را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   سیبک فرمان را بررسی کنید: سیبک فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر سیبک فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   بوش طبق را بررسی کنید: بوش طبق را از نظر لقی یا پارگی بررسی کنید. اگر بوش طبق خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   در مورد شما، با توجه به اینکه اشاره کردید صدا با ترمز کردن تغییر نمی کند، احتمال مشکل از بلبرینگ چرخ یا دیسک ترمز بیشتر است.

   همچنین، سابقه سایش دیسک و سمباده زدن لنت ها می تواند به خرابی دیسک ترمز و ایجاد صدا منجر شده باشد.

   توصیه می کنم برای بررسی دقیق تر و رفع مشکل به یک مکانیک مراجعه کنید.

   موفق باشید!

 10. سلام ماشین پراید دارم هنگام حرکت لاستیک سمت راننده جیر جیر صدا میده یه صدای خیلی نرم باید دقت کنی تا متوجه بشی بعد خود به خود قطع میشه خود به خود باز شروع می‌کنه

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای جیر جیر از لاستیک سمت راننده پراید شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل لنت ترمز:

   لنت ترمز ممکن است تمام شده باشند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   لنت ها ممکن است به درستی تنظیم نشده باشند و با دیسک ترمز ساییده شوند.
   لنت ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند و به مرور زمان ساییده شده و صدا ایجاد کنند.
   ۲. مشکل دیسک ترمز:

   دیسک ترمز ممکن است تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد که در این صورت باید تعویض شود.
   زنگ زدگی یا خوردگی دیسک ترمز نیز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۳. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ ها شود.
   بلبرینگ ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۴. مشکل کمک فنر:

   خرابی کمک فنر می تواند باعث لرزش چرخ ها و ایجاد صدا شود.
   کمک فنرها در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۶. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   سیبک فرمان در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۷. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   بوش طبق در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای جیر جیر از لاستیک سمت راننده پراید ارائه می دهیم:

   لنت ها و دیسک ترمز را بررسی کنید: لنت ها را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. اگر لنت ها تمام شده باشند، باید آنها را تعویض کنید. همچنین دیسک ترمز را از نظر تاب برداشتن یا ساییدگی بررسی کنید. در صورت وجود مشکل، دیسک ترمز باید تعویض شود.
   بلبرینگ چرخ را بررسی کنید: بلبرینگ چرخ را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر بلبرینگ خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   کمک فنر را بررسی کنید: کمک فنر را از نظر نشتی یا خرابی بررسی کنید. اگر کمک فنر خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   پلوس را بررسی کنید: پلوس را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   سیبک فرمان را بررسی کنید: سیبک فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر سیبک فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   بوش طبق را بررسی کنید: بوش طبق را از نظر لقی یا پارگی بررسی کنید. اگر بوش طبق خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   موفق باشید!

   در اینجا چند سوال دیگر برای کمک به شما در تشخیص مشکل ارائه می دهیم:

   آیا صدا فقط در سرعت های خاص شنیده می شود یا در همه سرعت ها وجود دارد؟
   آیا صدا با ترمز کردن تغییر می کند؟
   آیا لرزشی در فرمان احساس می کنید؟
   آیا صدای لرزش از چرخ ها می آید؟
   پاسخ به این سوالات می تواند به شما در پیدا کردن علت صدا کمک کند.

   همچنین، می توانید از یک دستگاه دیاگ برای بررسی ایرادات احتمالی خودرو استفاده کنید.

   نکته: با توجه به اینکه شما اشاره کردید صدا جیر جیر است و گاه به گاه قطع و وصل می شود، احتمال مشکل از لنت ترمز یا دیسک ترمز بیشتر است.

 11. فواد مفاخری

  سلام هنگام حرکت تو دنده یک یه صدای تق میده ماشینم و همچنین دنده یک ودو کمی سفت جا میره علتش چیه

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای تق در دنده یک و سفت جا رفتن دنده ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل در سیستم کلاچ:

   صفحه کلاچ: اصطکاک صفحه کلاچ ممکن است به پایان رسیده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد.
   بلبرینگ کلاچ: بلبرینگ کلاچ ممکن است خراب شده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد.
   کاسه کلاچ: کاسه کلاچ ممکن است تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد.
   ۲. مشکل در سیستم دنده:

   دنده ها: دنده ها ممکن است ساییده شده باشند یا لبه های آنها لب پر شده باشد و نیاز به تعویض داشته باشند.
   مهره ها و خارها: مهره ها و خارهای گیربکس ممکن است شل شده باشند و نیاز به تنظیم داشته باشند.
   شفت ها و بوش ها: شفت ها و بوش های گیربکس ممکن است ساییده شده باشند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   ۳. مشکل در سیستم روغن کاری:

   روغن گیربکس: روغن گیربکس ممکن است کم باشد یا کیفیت خود را از دست داده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد.
   واشرها و اورینگ ها: واشرها و اورینگ های گیربکس ممکن است فرسوده شده باشند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا و سفت جا رفتن دنده ها را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل حل نشده است، از رانندگی با خودرو خودداری کنید.
   رانندگی با خودرو در این شرایط می تواند به سایر قسمت های گیربکس آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای تق در دنده یک و سفت جا رفتن دنده ها ارائه می دهیم:

   صفحه کلاچ، بلبرینگ کلاچ و کاسه کلاچ را بررسی کنید: در صورت نیاز، آنها را تعویض کنید.
   دنده ها، مهره ها و خارها، شفت ها و بوش ها را بررسی کنید: در صورت نیاز، آنها را تعویض کنید.
   روغن گیربکس را بررسی کنید: در صورت نیاز، آن را تعویض کنید.
   واشرها و اورینگ ها را بررسی کنید: در صورت نیاز، آنها را تعویض کنید.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   موفق باشید!

   در اینجا چند سوال دیگر برای کمک به شما در تشخیص مشکل ارائه می دهیم:

   آیا صدا فقط در دنده یک وجود دارد یا در دنده های دیگر نیز وجود دارد؟
   آیا صدا با تعویض سریع دنده ها بیشتر می شود؟
   آیا لرزشی در فرمان احساس می کنید؟
   آیا بوی سوختگی از گیربکس می آید؟
   پاسخ به این سوالات می تواند به شما در پیدا کردن علت صدا و سفت جا رفتن دنده ها کمک کند.

   همچنین، می توانید از یک دستگاه دیاگ برای بررسی ایرادات احتمالی خودرو استفاده کنید.

   نکته: با توجه به اینکه شما اشاره کردید صدا فقط در دنده یک وجود دارد، احتمال مشکل در صفحه کلاچ یا بلبرینگ کلاچ بیشتر است.

 12. سلام.خسته نباشید.من ماشین تیبا دارم.هنگام حرکت صدای تق تق مانندی از ماشین می‌یاد.در تمام دنده‌ها.همان صدا وقتی در حال حرکت ماشین را خلاص میکنم می‌یاد.

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای تق تق از تیبا شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۲. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   سیبک فرمان در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۳. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   بوش طبق در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۴. مشکل جعبه فرمان:

   خرابی جعبه فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   جعبه فرمان در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل کمک فنر:

   خرابی کمک فنر می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   کمک فنر ها در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۶. مشکل لنت ترمز:

   لنت ترمز ممکن است به درستی تنظیم نشده باشند و با دیسک ترمز ساییده شوند.
   لنت ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند و به مرور زمان ساییده شده و صدا ایجاد کنند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای تق تق از تیبا ارائه می دهیم:

   پلوس را بررسی کنید: پلوس را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   سیبک فرمان را بررسی کنید: سیبک فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر سیبک فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   بوش طبق را بررسی کنید: بوش طبق را از نظر لقی یا پارگی بررسی کنید. اگر بوش طبق خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   جعبه فرمان را بررسی کنید: جعبه فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر جعبه فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   کمک فنر را بررسی کنید: کمک فنر را از نظر نشتی یا خرابی بررسی کنید. اگر کمک فنر خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   لنت ترمز را بررسی کنید: لنت ها را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. اگر لنت ها تمام شده باشند، باید آنها را تعویض کنید.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   موفق باشید!

   در اینجا چند سوال دیگر برای کمک به شما در تشخیص مشکل ارائه می دهیم:

   آیا صدا فقط در سرعت های خاص شنیده می شود یا در همه سرعت ها وجود دارد؟
   آیا صدا با ترمز کردن تغییر می کند؟
   آیا لرزشی در فرمان احساس می کنید؟
   آیا صدای لرزش از چرخ ها می آید؟
   پاسخ به این سوالات می تواند به شما در پیدا کردن علت صدا کمک کند.

   همچنین، می توانید از یک دستگاه دیاگ برای بررسی ایرادات احتمالی خودرو استفاده کنید.

   نکته: با توجه به اینکه شما اشاره کردید صدا در تمام دنده ها و حتی در حالت خلاص نیز وجود دارد، احتمال مشکل از پلوس ها یا سیبک فرمان بیشتر است.

 13. با سلام پراید مدل۸۸دارم وقتی بالای ۵۰ کیلمتر رانندگی میکنم صدای جیر جیر میاد از طرف جلو نمیدونم چرخ هاهستن یا نه بخصوص وقتی ب سرعت گیری میرسی که دنده رو کم میکنی صدا زیاد میشه دنده چهار ب بالا صدا نمیاد و با کلاج گیری هم صدا کم نمیشه

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای جیر جیر از جلو پراید شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل لنت ترمز:

   ممکن است لنت ها تمام شده باشند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   لنت ها ممکن است به درستی تنظیم نشده باشند و با دیسک ترمز ساییده شوند.
   لنت ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند و به مرور زمان ساییده شده و صدا ایجاد کنند.
   ۲. مشکل دیسک ترمز:

   دیسک ترمز ممکن است تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد که در این صورت باید تعویض شود.
   زنگ زدگی یا خوردگی دیسک ترمز نیز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۳. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ ها شود.
   بلبرینگ ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۴. مشکل کمک فنر:

   خرابی کمک فنر می تواند باعث لرزش چرخ ها و ایجاد صدا شود.
   کمک فنرها در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۶. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   سیبک فرمان در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۷. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   بوش طبق در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای جیر جیر از جلو پراید ارائه می دهیم:

   لنت ها و دیسک ترمز را بررسی کنید: لنت ها را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. اگر لنت ها تمام شده باشند، باید آنها را تعویض کنید. همچنین دیسک ترمز را از نظر تاب برداشتن یا ساییدگی بررسی کنید. در صورت وجود مشکل، دیسک ترمز باید تعویض شود.
   بلبرینگ چرخ را بررسی کنید: بلبرینگ چرخ را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر بلبرینگ خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   کمک فنر را بررسی کنید: کمک فنر را از نظر نشتی یا خرابی بررسی کنید. اگر کمک فنر خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   پلوس را بررسی کنید: پلوس را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   سیبک فرمان را بررسی کنید: سیبک فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر سیبک فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   بوش طبق را بررسی کنید: بوش طبق را از نظر لقی یا پارگی بررسی کنید. اگر بوش طبق خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   موفق باشید!

 14. سلام ۴۰۵ دارم ، هنگام حرکت از چرخ سمت راننده صدای سایش اهن میاد و وقتی ترمز گرفته میشه صدا قطع میشه
  لنت، دیسک ، بلبرینگ چرخ، توپی چرخ ، جعبه فرمان ، رینگ ، همگی عوض شدن و از جنس اونها مطمئن هستم
  ایراد از چی ممکنه باشه؟

  1. سلام جک j۵ دارم هنگام حرکت از چرخ جلو صدای سایش آهن میاد…ترمز میگیرم قطع میشه؟؟؟لنت رو هم تازه عوض کردم..

   1. مدیر محتوا

    سلام دوست عزیز،

    صدای سایش آهن از چرخ جلو جک J5 شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

    ۱. مشکل لنت ترمز:

    اگرچه لنت ها را تازه عوض کرده اید، اما ممکن است لنت ها به درستی نصب نشده باشند یا کیفیت پایینی داشته باشند.
    در برخی موارد، لنت ها ممکن است به طور کامل با دیسک ترمز همخوانی نداشته باشند و صدا ایجاد کنند.
    ۲. مشکل دیسک ترمز:

    دیسک ترمز ممکن است تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد که در این صورت باید تعویض شود.
    زنگ زدگی یا خوردگی دیسک ترمز نیز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
    ۳. مشکل بلبرینگ چرخ:

    خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای سایش آهن از چرخ شود.
    بلبرینگ ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
    ۴. مشکل کمک فنر:

    خرابی کمک فنر می تواند باعث لرزش چرخ ها و ایجاد صدای سایش شود.
    کمک فنرها در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
    ۵. مشکل پلوس:

    خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا سایش از چرخ ها شود.
    پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
    راه حل:

    برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
    مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
    نکات:

    تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
    در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
    امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

  2. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   با توجه به اینکه شما تمام قطعات مرتبط با چرخ سمت راننده را تعویض کرده‌اید و صدا فقط هنگام حرکت و با ترمز گرفتن قطع می‌شود، احتمال مشکل از موارد زیر وجود دارد:

   ۱. مشکل کالیپر ترمز:

   ممکن است کالیپر ترمز به درستی کار نکند و لنت ها را به طور کامل از دیسک جدا نکند.
   این مشکل می تواند باعث ایجاد صدای سایش آهن از چرخ شود.
   ۲. مشکل لوله ترمز:

   ممکن است لوله ترمز دچار مشکل شده باشد و فشار روغن ترمز به درستی به کالیپر ترمز نرسد.
   این مشکل می تواند باعث ایجاد صدای سایش آهن از چرخ شود.
   ۳. مشکل پمپ ترمز:

   ممکن است پمپ ترمز دچار مشکل شده باشد و فشار روغن ترمز را به طور کامل به لوله های ترمز منتقل نکند.
   این مشکل می تواند باعث ایجاد صدای سایش آهن از چرخ شود.
   ۴. مشکل لنت ترمز:

   ممکن است لنت ترمز جدید با دیسک ترمز همخوانی نداشته باشد و صدا ایجاد کند.
   این مشکل به ندرت اتفاق می افتد، اما بهتر است لنت ها را مجددا بررسی کنید.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   رانندگی با خودرو در این شرایط خطرناک است و باید تا زمان رفع مشکل از رانندگی با آن خودداری کنید.
   به مکانیکی که خودرو را تعمیر کرده است مراجعه کنید و مشکل را با او مطرح کنید.
   از گارانتی قطعات جدید استفاده کنید.
   در صورت عدم تمایل مکانیک به رفع مشکل، می توانید از طریق مراجع ذیصلاح مانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنید.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای سایش آهن از چرخ ارائه می دهیم:

   کالیپر ترمز را بررسی کنید: کالیپر ترمز را از نظر نقص فنی یا لقی بررسی کنید. اگر کالیپر خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   لوله ترمز را بررسی کنید: لوله ترمز را از نظر نشتی یا نقص فنی بررسی کنید. اگر لوله ترمز خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   پمپ ترمز را بررسی کنید: پمپ ترمز را از نظر نقص فنی بررسی کنید. اگر پمپ ترمز خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   لنت ترمز را بررسی کنید: لنت ترمز را از نظر همخوانی با دیسک ترمز بررسی کنید.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   موفق باشید!

   در اینجا چند سوال دیگر برای کمک به شما در تشخیص مشکل ارائه می دهیم:

   آیا صدا فقط در هنگام حرکت به جلو وجود دارد یا در هنگام حرکت به عقب نیز وجود دارد؟
   آیا صدا با افزایش سرعت بیشتر می شود؟
   آیا لرزشی در فرمان احساس می کنید؟
   آیا بوی سوختگی از چرخ ها می آید؟
   پاسخ به این سوالات می تواند به شما در پیدا کردن علت صدا کمک کند.

 15. سلام.وقت بخیر،من تیبا دارم،یه موقع هایی حتی توو دنده ۲ به بعد صدای بنظرم بلبرینگ چرخ میاد از سمت شاگرد،هر چی میبرم مکانیکی و جلوبندی،تا میان دور بزنن و تست کنن،صدا میده یه وقتایی صدا قطع میشه،موقع های که صدا قطع میشه،مثلا رو سرعت ۱۰۰،با یه نیش ترمز دوباره صدا شروع میشه،بعد اینا میگن نمیتونه بلبرینگ چرخ باشه،چون اگه صدا یکنواخت نباشه،پس از برینگ نیست،همینجور موندم

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای بلبرینگ چرخ تیبا شما که گاه به گاه قطع و وصل می شود می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای سایش یا وزوز از چرخ شود.
   این صدا ممکن است دائمی یا گاه به گاه باشد.
   در برخی موارد، صدا با افزایش سرعت بیشتر می شود.
   ۲. مشکل لنت ترمز:

   لنت های ترمز ممکن است تمام شده باشند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   لنت ها ممکن است به درستی تنظیم نشده باشند و با دیسک ترمز ساییده شوند.
   لنت ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند و به مرور زمان ساییده شده و صدا ایجاد کنند.
   ۳. مشکل دیسک ترمز:

   دیسک ترمز ممکن است تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد که در این صورت باید تعویض شود.
   زنگ زدگی یا خوردگی دیسک ترمز نیز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۴. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   سیبک فرمان در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۶. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   بوش طبق در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   به مکانیکی که خودرو را تعمیر کرده است مراجعه کنید و مشکل را با او مطرح کنید.
   از گارانتی قطعات جدید استفاده کنید.
   در صورت عدم تمایل مکانیک به رفع مشکل، می توانید از طریق مراجع ذیصلاح مانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنید.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای بلبرینگ چرخ ارائه می دهیم:

   بلبرینگ چرخ را بررسی کنید: بلبرینگ چرخ را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر بلبرینگ خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   لنت ها و دیسک ترمز را بررسی کنید: لنت ها را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. اگر لنت ها تمام شده باشند، باید آنها را تعویض کنید. همچنین دیسک ترمز را از نظر تاب برداشتن یا ساییدگی بررسی کنید. در صورت وجود مشکل، دیسک ترمز باید تعویض شود.
   پلوس را بررسی کنید: پلوس را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   سیبک فرمان را بررسی کنید: سیبک فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر سیبک فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   بوش طبق را بررسی کنید: بوش طبق را از نظر لقی یا پارگی بررسی کنید. اگر بوش طبق خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   موفق باشید!

   در اینجا چند سوال دیگر برای کمک به شما در تشخیص مشکل ارائه می دهیم:

   آیا صدا فقط در سرعت های خاص شنیده می شود یا در همه سرعت ها وجود دارد؟
   آیا صدا با ترمز کردن تغییر می کند؟
   آیا لرزشی در فرمان احساس می کنید؟
   آیا صدای لرزش از چرخ ها می آید؟
   پاسخ به این سوالات می تواند به شما در پیدا کردن علت صدا کمک کند.

   همچنین، می توانید از یک دستگاه دیاگ برای بررسی ایرادات احتمالی خودرو استفاده کنید.

 16. پیمان مهدی

  سلام. تازه کمک و برخی قطعات جلوبندی را عوض کردم. اما در دست اندازهایی که گودی دارند و نه برآمده صدای زیادی از چرخ جلو سمت دارنده دارم شبیه برخورد ارتعاشی دو آهن ذخیم.

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای زیاد از چرخ جلو سمت راننده شما بعد از تعویض کمک و قطعات جلوبندی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل نصب قطعات:

   ممکن است قطعات جدید به درستی نصب نشده باشند و لق باشند.
   پیچ ها و مهره ها ممکن است به اندازه کافی سفت نشده باشند.
   ۲. مشکل کیفیت قطعات:

   ممکن است قطعات جدید کیفیت پایینی داشته باشند و به سرعت خراب شده باشند.
   ممکن است قطعات جدید با همدیگر همخوانی نداشته باشند.
   ۳. مشکل تشخیص:

   ممکن است مشکل اصلی خودرو به درستی تشخیص داده نشده باشد و تعویض کمک و قطعات جلوبندی مشکل را حل نکرده باشد.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   به مکانیکی که خودرو را تعمیر کرده است مراجعه کنید و مشکل را با او مطرح کنید.
   از گارانتی قطعات جدید استفاده کنید.
   در صورت عدم تمایل مکانیک به رفع مشکل، می توانید از طریق مراجع ذیصلاح مانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنید.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای زیاد از چرخ جلو سمت راننده ارائه می دهیم:

   محل دقیق صدا را پیدا کنید: سعی کنید محل دقیق صدا را پیدا کنید. آیا صدا از داخل کاپوت می آید؟ آیا صدا از چرخ ها می آید؟
   قطعات جدید را بررسی کنید: قطعات جدید را از نظر نقص فنی یا عدم همخوانی با خودرو بررسی کنید.
   سیستم تعلیق را بررسی کنید: سیستم تعلیق خودرو را از نظر نقص فنی یا لقی بررسی کنید.
   لاستیک ها را بررسی کنید: لاستیک ها را از نظر ساییدگی ناهموار یا نقص فنی بررسی کنید.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

   موفق باشید!

   در اینجا چند سوال دیگر برای کمک به شما در تشخیص مشکل ارائه می دهیم:

   آیا صدا فقط در دست اندازها شنیده می شود یا در هنگام رانندگی در جاده های ناهموار نیز وجود دارد؟
   آیا صدا با افزایش سرعت بیشتر می شود؟
   آیا صدا با ترمز کردن تغییر می کند؟
   آیا لرزشی در فرمان احساس می کنید؟
   پاسخ به این سوالات می تواند به شما در پیدا کردن علت صدا کمک کند.

 17. سلام.من سمند ef7 دارم چرخ جلو سمت شاگرد در کل مسیر صدا میده مخصوصا در جاده خاکی صدای قان قانش بیشتر میشه.ب نظر ش علتش چی میتونه باشه؟

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای چرخ جلو سمت شاگرد سمند EF7 شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل لنت ترمز:

   لنت ها ممکن است تمام شده باشند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   لنت ها ممکن است به درستی تنظیم نشده باشند و با دیسک ترمز ساییده شوند.
   لنت ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند و به مرور زمان ساییده شده و صدا ایجاد کنند.
   ۲. مشکل دیسک ترمز:

   دیسک ترمز ممکن است تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد که در این صورت باید تعویض شود.
   زنگ زدگی یا خوردگی دیسک ترمز نیز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۳. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ شود.
   بلبرینگ ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۴. مشکل کمک فنر:

   خرابی کمک فنر می تواند باعث لرزش چرخ ها و ایجاد صدا شود.
   کمک فنرها در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۶. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   سیبک فرمان در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۷. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   بوش طبق در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای چرخ جلو سمت شاگرد سمند EF7 ارائه می دهیم:

   لنت ها و دیسک ترمز را بررسی کنید: لنت ها را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. اگر لنت ها تمام شده باشند، باید آنها را تعویض کنید. همچنین دیسک ترمز را از نظر تاب برداشتن یا ساییدگی بررسی کنید. در صورت وجود مشکل، دیسک ترمز باید تعویض شود.
   بلبرینگ چرخ را بررسی کنید: بلبرینگ چرخ را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر بلبرینگ خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   کمک فنر را بررسی کنید: کمک فنر را از نظر نشتی یا خرابی بررسی کنید. اگر کمک فنر خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   پلوس را بررسی کنید: پلوس را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   سیبک فرمان را بررسی کنید: سیبک فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر سیبک فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   بوش طبق را بررسی کنید: بوش طبق را از نظر لقی یا پارگی بررسی کنید. اگر بوش طبق خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

 18. سلام‌ .
  ماشین بنده سورن پلاس هستش .
  هنگامی که شروع به حرکت میکنم صدای تق تق از جلو ماشینم میاد که بنده احتمال می‌دهم از داخل کاپوت باشه . و چون در گارنتی هستش چندین بار رفتم نمایندگی و مشکل رو گفتم ولی هیچ تغییری نکرده .
  چکارکنم ؟
  از نظر شما مشکل از کدام قسمته و راهکارش برای تعمیر چیه ؟

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای تق تق از جلو ماشین شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل کمک فنر:

   خرابی کمک فنر می تواند باعث لرزش چرخ ها و ایجاد صدای تق تق شود.
   کمک فنرها در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۲. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۳. مشکل سیبک فرمان:

   خرابی سیبک فرمان می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   سیبک فرمان در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۴. مشکل بوش طبق:

   خرابی بوش طبق می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ ها شود.
   بوش طبق در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل تسمه تایم:

   شل شدن تسمه تایم می تواند باعث ایجاد صدای تق تق از موتور شود.
   تسمه تایم در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است شل شود.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   با توجه به اینکه خودرو شما در گارانتی است، می توانید به نمایندگی های مجاز دیگر مراجعه کنید و مشکل را با آنها مطرح کنید. در صورت عدم تمایل نمایندگی به رفع مشکل، می توانید از طریق مراجع ذیصلاح مانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنید.

   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای تق تق از جلو ماشین ارائه می دهیم:

   کمک فنرها را بررسی کنید: کمک فنرها را از نظر نشتی یا خرابی بررسی کنید. اگر کمک فنر خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   پلوس ها را بررسی کنید: پلوس ها را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   سیبک فرمان را بررسی کنید: سیبک فرمان را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر سیبک فرمان خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   بوش طبق را بررسی کنید: بوش طبق را از نظر لقی یا پارگی بررسی کنید. اگر بوش طبق خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   تسمه تایم را بررسی کنید: تسمه تایم را از نظر شل بودن یا ساییدگی بررسی کنید. اگر تسمه تایم خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

 19. سلام
  چرخ جلو پراید من سمت راننده جیر جیر می کنه دلیلش چیه ؟
  ممنونم

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز،

   صدای جیر جیر از چرخ جلو پراید شما می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

   ۱. مشکل لنت ترمز:

   لنت ها ممکن است تمام شده باشند و نیاز به تعویض داشته باشند.
   لنت ها ممکن است به درستی تنظیم نشده باشند و با دیسک ترمز ساییده شوند.
   لنت ها ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند و به مرور زمان ساییده شده و صدا ایجاد کنند.
   ۲. مشکل دیسک ترمز:

   دیسک ترمز ممکن است تاب برداشته باشد یا ساییده شده باشد که در این صورت باید تعویض شود.
   زنگ زدگی یا خوردگی دیسک ترمز نیز می تواند باعث ایجاد صدا شود.
   ۳. مشکل بلبرینگ چرخ:

   خرابی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای جیر جیر از چرخ شود.
   بلبرینگ ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   ۴. مشکل کمک فنر:

   خرابی کمک فنر می تواند باعث لرزش چرخ ها و ایجاد صدای جیر جیر شود.
   کمک فنرها در اثر استفاده زیاد یا فرسودگی ممکن است خراب شوند.
   ۵. مشکل پلوس:

   خرابی پلوس می تواند باعث ایجاد صدای تق تق یا جیر جیر از چرخ ها شود.
   پلوس ها در اثر استفاده زیاد یا عدم روانکاری مناسب ممکن است خراب شوند.
   راه حل:

   برای تشخیص دقیق مشکل، بهتر است خودرو خود را به یک مکانیک مجرب نشان دهید.
   مکانیک با بررسی دقیق خودرو، می تواند علت صدا را تشخیص داده و برای رفع آن اقدام کند.
   نکات:

   تا زمانی که مشکل صدا حل نشده است، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در صورت عدم توجه به صدا، ممکن است مشکل تشدید شده و به سایر قسمت های خودرو آسیب برساند.
   علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند راهکار دیگر برای رفع صدای جیر جیر چرخ جلو پراید ارائه می دهیم:

   لنت ها و دیسک ترمز را بررسی کنید: لنت ها را از نظر ضخامت و ساییدگی بررسی کنید. اگر لنت ها تمام شده باشند، باید آنها را تعویض کنید. همچنین دیسک ترمز را از نظر تاب برداشتن یا ساییدگی بررسی کنید. در صورت وجود مشکل، دیسک ترمز باید تعویض شود.
   بلبرینگ چرخ را بررسی کنید: بلبرینگ چرخ را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر بلبرینگ خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   کمک فنر را بررسی کنید: کمک فنر را از نظر نشتی یا خرابی بررسی کنید. اگر کمک فنر خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   پلوس را بررسی کنید: پلوس را از نظر لقی یا صدا بررسی کنید. اگر پلوس خراب شده باشد، باید تعویض شود.
   چرخ ها را چک کنید: چرخ ها را از نظر نقص فنی یا ساییدگی ناهموار بررسی کنید. در صورت وجود مشکل، چرخ ها باید تعمیر یا تعویض شوند.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

 20. امیر حبیبی

  با سلام
  ماشینم جک جی 5،از وقتی لاستیک های نو انداختم حس میکنم از حوالی یا خود چرخ جلو سمت همون اول که راه میوفتم یه صدای تق… تق… تق… تق… میاد
  چه باید کرد استاد؟

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز.

   با توجه به اینکه شما بعد از تعویض لاستیک‌ها این صدا را می‌شنوید، احتمال اینکه مشکل از خود لاستیک‌ها باشد وجود دارد. چند تا احتمال وجود دارد:

   ۱. عدم بالانس بودن لاستیک‌ها:

   لاستیک‌های نو ممکن است بالانس نباشند، که این امر می‌تواند باعث ایجاد لرزش و صدا در سرعت‌های مختلف، به خصوص در هنگام شروع حرکت، شود. برای حل این مشکل باید به یک آپاراتی مراجعه کنید تا لاستیک‌ها را بالانس کنند.

   ۲. نقص در آج لاستیک‌ها:

   ممکن است آج لاستیک‌ها به طور صحیح نصب نشده باشند یا نقصی در آنها وجود داشته باشد. این نقص می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت شود. برای بررسی این موضوع، آج لاستیک‌ها را به دقت بررسی کنید و در صورت مشاهده هرگونه نقص، به یک تعمیرکار مراجعه کنید.

   ۳. مشکل در سیستم تعلیق:

   اگر مشکل از لاستیک‌ها نباشد، ممکن است ایراد در سیستم تعلیق خودرو باشد. خرابی قطعاتی مانند سیبک‌ها، کمک فنرها، بلبرینگ‌ها و بوش‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت شود. برای بررسی این موضوع، باید به یک مکانیک مراجعه کنید تا سیستم تعلیق خودرو را به طور کامل بررسی کند.

   ۴. شل بودن قطعات:

   ممکن است برخی از قطعات در سیستم تعلیق یا چرخ‌ها شل شده باشند که این امر می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت شود. برای بررسی این موضوع، باید تمام قطعات مربوطه را به دقت بررسی کنید و در صورت مشاهده هرگونه شل بودن، آنها را سفت کنید.

   نکاتی برای عیب یابی:

   به صدای دقت کنید. آیا صدا فقط در هنگام شروع حرکت شنیده می‌شود یا در سرعت‌های دیگر نیز وجود دارد؟
   به نوع صدا دقت کنید. آیا صدا شبیه تق تق، جیر جیر، یا ساییدن است؟
   به لرزش خودرو دقت کنید. آیا لرزشی در فرمان یا بدنه خودرو احساس می‌کنید؟
   با توجه به این اطلاعات، می‌توانید به طور دقیق‌تر مشکل را عیب یابی کنید و برای حل آن اقدام کنید.

   توصیه:

   به شما توصیه می‌کنم که برای بررسی دقیق مشکل و رفع آن به یک مکانیک مجرب مراجعه کنید.

   موفق باشید.

 21. محمد رضا

  سلام،من یک سمند مدل 83دارم وتازه تعمیر اساسی کردم هنگام گردش به چپ از چرخ سمت شاگرد یک صدا مانند کشیده شدن لاستیک به شل گیر میآید ولی اون رو بررسی کردم نبود چون شل گیر رو فیکس کردم ،حتی در چرخاندن کم فرمان هم به سمت راننده صدا میدهد ،اگه میشه راهنمایی بفرمایید،ضمنا در هنگام حرکت مستقیم صدا نمیدهد،ممنون

  1. مدیر محتوا

   سلام دوست عزیز.

   با توجه به اینکه شما بعد از تعمیر اساسی خودرو این صدا را می‌شنوید، احتمال اینکه مشکل از قطعاتی که در تعمیر تعویض شده‌اند باشد وجود دارد. چند تا احتمال وجود دارد:

   ۱. مشکل در پلوس:

   احتمال دارد که پلوس سمت شاگرد مشکل داشته باشد. پلوس قطعه‌ای است که قدرت موتور را به چرخ‌ها منتقل می‌کند. خرابی پلوس می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام چرخش فرمان به چپ یا راست شود.

   ۲. مشکل در سیبک‌ها:

   سیبک‌ها قطعاتی هستند که در سیستم تعلیق خودرو به کار می‌روند و وظیفه‌شان اتصال چرخ‌ها به سیستم تعلیق است. خرابی سیبک‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام چرخش فرمان به چپ یا راست شود.

   ۳. مشکل در کمک فنرها:

   کمک فنرها قطعاتی هستند که در سیستم تعلیق خودرو به کار می‌روند و وظیفه‌شان کنترل ارتعاشات خودرو است. خرابی کمک فنرها می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام چرخش فرمان به چپ یا راست شود.

   ۴. مشکل در بلبرینگ چرخ:

   بلبرینگ چرخ قطعه‌ای است که در چرخ‌ها به کار می‌رود و وظیفه‌اش چرخش روان چرخ‌ها است. خرابی بلبرینگ چرخ می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام چرخش فرمان به چپ یا راست شود.

   نکاتی برای عیب یابی:

   به صدای دقت کنید. آیا صدا فقط در هنگام چرخش فرمان به چپ شنیده می‌شود یا در هنگام چرخش فرمان به راست نیز وجود دارد؟
   به نوع صدا دقت کنید. آیا صدا شبیه تق تق، جیر جیر، یا ساییدن است؟
   به لرزش خودرو دقت کنید. آیا لرزشی در فرمان یا بدنه خودرو احساس می‌کنید؟
   با توجه به این اطلاعات، می‌توانید به طور دقیق‌تر مشکل را عیب یابی کنید و برای حل آن اقدام کنید.

   توصیه:

   به شما توصیه می‌کنم که برای بررسی دقیق مشکل و رفع آن به یک مکانیک مجرب مراجعه کنید.

   موفق باشید.

 22. محمد صنیعی

  با سلام و خسته نباشید
  موقع حرکت یا تکان دادن فرمان از چرخ جلو سمت راست یه صدای مثل تق تق میاد و در سرعت 60 تا به بالا هم وقتی فرمان رو ول میکنم یکم ماشین به همون سمت کشیده میشه
  مشکل از چی میتونه باشه 🙁

  1. امدادجان

   سلام و عرض ادب. با توجه به شرح مشکلی که بیان کردید، چند احتمال برای علت صدا و کشیده شدن ماشین به سمت راست وجود دارد:

   1. خرابی سیبک فرمان:

   سیبک فرمان قطعه‌ای است که در اتصال چرخ‌ها به سیستم فرمان نقش دارد. خرابی سیبک فرمان می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت و تکان دادن فرمان، و همچنین لقی و ناپایداری در فرمان‌پذیری خودرو شود.

   2. خرابی پلوس:

   پلوس قطعه‌ای است که نیروی موتور را به چرخ‌ها منتقل می‌کند. خرابی پلوس می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت، لرزش فرمان، و کشیده شدن ماشین به یک سمت شود.

   3. شل بودن چرخ‌ها:

   شل بودن چرخ‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت و همچنین ناپایداری در رانندگی شود.

   4. نقص فنی در سیستم تعلیق:

   مشکلات مربوط به سیستم تعلیق مانند خرابی کمک فنرها، بوش‌ها، یا بلبرینگ‌ها می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت و ناپایداری در رانندگی شود.

   5. نقص فنی در سیستم ترمز:

   مشکلات مربوط به سیستم ترمز مانند نقص در لنت‌ها یا کالیپر ترمز می‌تواند باعث ایجاد صدا در هنگام ترمزگیری و کشیده شدن ماشین به یک سمت شود.

   راه حل:

   به منظور تشخیص دقیق علت مشکل، لازم است به یک مکانیک مراجعه کنید تا خودرو شما توسط متخصصان بررسی و عیب یابی شود.

   نکات:

   تا زمان مراجعه به مکانیک، از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.
   در هنگام رانندگی، به صداها و لرزش‌های غیرعادی خودرو توجه کنید.
   در صورت مشاهده هرگونه علائم نقص فنی، در اسرع وقت به مکانیک مراجعه کنید.
   امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

 23. سلام خسته نباشید بند یه ۴۰۵ دارم که در حین حرکت از سمت شاگرد از چرخش یه صدای تق تق میده بیشتر در حین دنده ۱ و۲ هست دنده عقب هم میگیرم در حین حرکت تق تق میکنه بیشتر وقتا گاز میدم تق تق میکنه پا از روی گاز برمیدارم ۶م همینطوره

  1. مدیر محتوا

   سلام. با توجه به توضیحات شما، به نظر می رسد که مشکل از قسمت جلوبندی یا پلوس سمت شاگرد پژو 405 شما باشد.

   دلایل احتمالی ایجاد این صدا:

   مشکل در بلبرینگ چرخ: خرابی یا فرسودگی بلبرینگ چرخ می تواند باعث ایجاد صدای تق تق در هنگام حرکت، به خصوص در دنده های پایین و هنگام شتاب گیری و ترمزگیری شود.
   مشکل در سیبک فرمان: سیبک فرمان فرسوده یا آسیب دیده می تواند هنگام چرخش فرمان یا عبور از ناهمواری ها صدا ایجاد کند.
   مشکل در پلوس: پلوس معیوب یا آسیب دیده می تواند در هنگام حرکت، به خصوص هنگام دور زدن یا شتاب گیری، صدای تق تق یا خرخر ایجاد کند.
   مشکل در تسمه تایم: در موارد نادر، مشکل در تسمه تایم می تواند صدایی شبیه به تق تق ایجاد کند.
   اقدامات پیشنهادی:

   بررسی بلبرینگ چرخ: برای بررسی بلبرینگ چرخ، باید خودرو را با جک بالا برده و چرخ ها را بچرخانید. اگر در حین چرخش چرخ، صدای تق تق یا خش خش شنیده شود، به احتمال زیاد بلبرینگ چرخ معیوب است و باید تعویض شود.
   بررسی سیبک فرمان: برای بررسی سیبک فرمان، باید به زیر خودرو رفته و سیبک ها را از نظر ظاهری بررسی کنید. اگر سیبک ها شکسته، ترک خورده یا فرسوده شده باشند، باید تعویض شوند.
   بررسی پلوس: برای بررسی پلوس، باید به دنبال علائمی مانند لقی یا پارگی در بوت پلوس باشید. همچنین می توانید با چرخاندن فرمان در حالی که خودرو در دنده است، به صدای پلوس گوش دهید. اگر صدای تق تق یا خرخر شنیده شود، به احتمال زیاد پلوس معیوب است و باید تعویض شود.
   بررسی تسمه تایم: اگر سایر موارد بررسی شده و مشکلی مشاهده نشد، برای اطمینان، تسمه تایم را نیز باید توسط یک مکانیک ماهر بررسی کرد.
   توصیه:

   توصیه می شود برای تشخیص دقیق مشکل و تعمیر آن، خودرو را به یک مکانیک مجرب ببرید.
   رانندگی با خودرو در حالی که صداهای غیرعادی از آن شنیده می شود می تواند خطرناک باشد.
   در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام کنید.
   علاوه بر موارد فوق، موارد زیر نیز می تواند در تشخیص دقیق تر مشکل به شما کمک کند:

   دقیقاً مشخص کنید که صدا از کجا می آید. آیا صدا از داخل چرخ می آید، از زیر خودرو می آید، یا از داخل موتور؟
   آیا صدا در شرایط خاصی بدتر می شود؟ مثلاً در دنده های پایین، هنگام شتاب گیری، هنگام ترمزگیری، یا هنگام دور زدن؟
   آیا علائم دیگری نیز همراه با صدا وجود دارد؟ مثلاً لرزش فرمان، کشش خودرو به یک سمت، یا مشکل در فرمان پذیری؟
   با ارائه اطلاعات دقیق تر به مکانیک، می توانید به او در تشخیص سریع تر و دقیق تر مشکل کمک کنید.

 24. حمیدرضا

  سلام.هنگام عبور از دست انداز صدای تق تق میاد از چزخ جلو پراید علتش چیه؟

  1. مدیر محتوا

   شنیدن صدای تق تق از چرخ جلو پراید هنگام عبور از دست انداز می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از رایج ترین علل عبارتند از:

   مشکل در کمک فنرها: کمک فنرها نقش مهمی در جذب ضربه ها و ناهمواری های جاده دارند. اگر کمک فنرها فرسوده یا خراب شده باشند، می توانند در هنگام عبور از دست انداز صدا تولید کنند.
   مشکل در بوش های میل تعادل: بوش های میل تعادل وظیفه دارند میل تعادل را در جای خود نگه دارند و از ایجاد لرزش و صدا جلوگیری کنند. اگر بوش ها فرسوده یا خراب شده باشند، می توانند در هنگام عبور از دست انداز صدا تولید کنند.
   مشکل در سیبک فرمان: سیبک فرمان وظیفه دارد چرخ ها را به سیستم فرمان متصل کند. اگر سیبک فرمان فرسوده یا خراب شده باشد، می تواند در هنگام عبور از دست انداز صدا تولید کند.
   مشکل در بلبرینگ چرخ: بلبرینگ چرخ وظیفه دارد چرخ ها را به آرامی بچرخاند. اگر بلبرینگ ها فرسوده یا خراب شده باشند، می توانند در هنگام عبور از دست انداز صدا تولید کنند.
   مشکل در ترمزها: در برخی موارد، مشکل در ترمزها، مانند شل شدن لنت ترمز یا خم شدن دیسک ترمز، می تواند در هنگام عبور از دست انداز صدا تولید کند.
   برای تشخیص دقیق علت مشکل، توصیه می شود که خودرو را به یک مکانیک ماهر نشان دهید. مکانیک می تواند با بررسی سیستم تعلیق، فرمان و ترمز، علت مشکل را مشخص کرده و اقدام به تعمیر آن کند.

   در ضمن، توجه داشته باشید که رانندگی با خودرویی که دارای مشکل در سیستم تعلیق یا فرمان است می تواند خطرناک باشد. بنابراین، تا زمانی که مشکل خودرو برطرف نشده است، از رانندگی با آن خودداری کنید.

   علاوه بر موارد ذکر شده، در پرایدها به دلیل کیفیت پایین قطعات، ممکن است موارد زیر نیز باعث ایجاد صدای تق تق از چرخ جلو هنگام عبور از دست انداز شود:

   شل شدن مهره های چرخ: اگر مهره های چرخ شل شده باشند، می توانند در هنگام حرکت خودرو صدا تولید کنند.
   تاب برداشتن پلوس: پلوس یکی از قطعات سیستم انتقال قدرت است که چرخ ها را به گیربکس متصل می کند. اگر پلوس تاب بردارد، می تواند در هنگام عبور از دست انداز صدا تولید کند.
   خرابی پلوس ها: خرابی پلوس ها نیز می تواند باعث ایجاد صدا در هنگام عبور از دست انداز شود.
   برای بررسی این موارد نیز باید به یک مکانیک ماهر مراجعه کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالا بروید